Кредити от небанкови институции

Съвременните небанкови кредити са гъвкави и динамични. Те се отпускат значително по-лесно от банковите кредити и обикновено са с неголям размер и малък срок на погасяване.Със съгласието на клиента може да се извърши и проверка в онлайн базата данни, където месечните доходи на данъкоплатците се записват на базата на данъка, платен от данъкоплатеца. В случай на бърз заем, това решение обикновено не се използва.

В зависимост от размера на искания кредит често има задължителен минимален доход. Тя започва от минималната работна заплата месец, но в някои случаи може дори да достигне до значителна сума, ако размера на кредита е много висок.Всяка кредитна компания може да има допълнителни изисквания.

Ето няколко примера:

– следва да имате валиден телефонен номер
– имейл адрес,
– да имате активна банкова сметка
– да имате стабилна работа (в някои случаи се изисква дори минимално 3-6 месеца)
– да не сте пенсионер
– да нямате отрицателна кредитна история

Различните кредитни компании имат различни условия, регламент и лихвени проценти.

За да се направи по-добро сравнение, трябва да обърнете по-специално внимание към ГПР, предлаган от финансовата институция, от която планирате да изтеглите кредит. ГПР е показател, който илюстрира в проценти крайната цена на кредита, включително лихви, такси и други комисионни на годишна база! Правилото е „колкото по-ниска е стойността на ГПР, толкова по-добра е кредитната оферта“.

Важно е да се отбележи, че тази информация постоянно се променя и това, което четете в момента да не отговаря напълно на истината. Проверете условията на кредита преди да подпишете договора за кредита. Предварително прочетете условията и целия текст на договора на всяка компания. За да направите най-добрата сдлека трябва да сте информирани за всички актуални оферти и да бъдете отговорни в погасяването на вашите задължения, когато използвате кредитни услуги.