Кредити без доказване на доход

Онлайн  кредити онлайн без доказване на доход
Много хора се интересуват от кредит без доказване на доход и се питат как да получим кредит без да удостоверяваме доходите си.

За да получите заем без да доказвате приходите си, всичко, което следва да направите, е да посетите банката или кредитната компания и да попълните бланката за заем. Формалностите са ограничени до представяне на лични данни за идентификация, за да се провери самоличността ви в ролята на клиент и да се попълнят извлечения по получени месечни приходи.

 

Кредити без доказване на доход за суми до 5 000 лв.

Кредити без доказване на доход за суми над 10 000 лв.

Онлайн кредитиране без доказване на доход може да се получи и чрез интернет. За да получите такъв кредит, от вас се иска само да посетите в уебсайта на институцията, която сте избрали и да попълните съответното заявление. Заедно с вашия адрес и личните данни, следва да посочете очакваната сума и да определите срока, в който планирате да се издължите. Полученият документ, с който удостоверявате приходите се изготвя и в електронна форма. Договорът за кредит без доказване на доход се подписва чрез удостоверение за прехвърляне или от попечител, който ще предостави безплатен договор за активиране на кредита ви. При небанковите дружества ви е нужен попечител, но вместо това може да заплатите такса за това, че няма да използвате попечител с плащане на банкова гаранция.

Предимства и недостатъци

Предимство е по-малкото формалности. Недостатъците на този кредит са свързани с това, че той не може да ви предложи нещата, които предлагат традиционните заеми от банки. На базата на това, че вие писмено декларирате своя доход без да го доказвате, банката ще ви отпусне по-малка сума и по-кратък срок за връщане на средствата. Освен това вие носите наказателна отговорност за неверни данни, ако попълните кандидатурата за заем с фалшива информация.