MAXO.BG

Това е финансов продукт, при който вие получавате пари, обезпечени с вашия собствен автомобил. Вие оставате собственик на колата, но ние ви предоставяме сумата, от която се нуждаете!
Удобен и лесен начин да рефинансирате вашите кредите, ако банките ви отказват!