Кредити с фиксирана лихва

За кредитите с фиксирана лихва през целия период

Когато човек иска да вземе кредит почти винаги изниква въпроса от кой тип да бъде той и каква да бъде лихвата – плаваща или фиксирана. Има ли разлика между двете и в какво се състои тя?

Ако искаме една нашият кредит да бъде с ниска лихва ще трябва да отговаряме на някои изисквания. Или просто да разучим Какъв ще бъде периода за кредита, това в голяма степен ще определи и неговата лихва. Също така тази лихва как се формира, какви фактори са отговорни за това. Много е важно Какъв тип кредит искаме да вземем и за колко време възнамеряваме да го изплатим, всички тези неща оформят и определят процента на лихвата.
Най-хубавото на фиксираните лихви са именно това – че те са фиксирани за целия период и това осигурява сигурност на потребителя. Вноските, които той трябва да изплаща всеки месец, са еднакви и не се променят за целия период. Когато потребителят кандидатства за кредит той вече е наясно каква ще бъде неговата лихва. Тя все пак подлежи на промяна, но само ако клиента пожелае това предварително. Защо тогава понякога фиксираната лихва не е толкова подходяща. Защото когато лихвените нива на пазара се променят, една фиксирана лихва няма как да се нагоди според тези нови условия. По този начин където може да се оскъпи значително.

Променливата лихва понякога е по-добрият вариант, когато теглим кредит. Тя може да отговори адекватно на динамичния пазар и неговите промени, когато става въпрос за лихвени проценти. Една променяща лихва се адаптира доста по-добре към нови условия. Тази лихва се формира от пазарния индекс, като към него има някаква друга добавка. Тази добавка няма да се променя през периода, тя ще бъде фиксирана. LiBOR, SOFIBOR, EUROBOR с пазарните индекси за лихвените проценти на кредитния пазар. Някои банки остават предварително буфер когато се променя лихвата, по този начин те се застраховат. Този буфер защитава и потребителите при повишение на лихвата.