След колко време мога да рефинансира кредит

След колко време да рефинансирам кредит

Рефинансирането на заем е приложимо за ипотечен дълг, кредитни карти, заеми за автомобили и потребителски заеми. В редица банки можете дори да регистрирате отново дълг по дебитни карти с овърдрафт.

След колко време да рефинансираме кредит?

Първо, разберете за възможността за рефинансиране на заем във вашата банка: в този случай няма да се налага да събирате нов пакет документи и да преминавате през дълги проверки. Това обаче може да бъде неизгодно: например в случай на ипотека често се използва схема за рефинансиране, при която се прилага завишен лихвен процент за известно време, докато старите условия на банката са в сила, тъй като няма официално обезпечение за заема към момента на подновяване на споразуменията. Едва след сключването на нов договор ще се начисляват лихви при условията, които сте избрали. При рефинансиране с друга банка може да се избегне надплащане на лихви, но срокът на заема може да бъде дълъг.

След колко време мога да рефинансира кредит

Срокът, за който можете да кандидатствате за нов заем, зависи от вида му. За ипотечните кредити това обикновено е до 30 години, за автомобилните заеми – до 10. За кредитите за закупуване на оборудване прагът най -често се определя от една година. Потребителските заеми се издават за срок до пет години.

Законодателството не посочва след какъв интервал от време и колко пъти заемът може да бъде рефинансиран, но банките обикновено разрешават рефинансиране на един заем не повече от два пъти. Освен това има редица условия:

  • остатъчният срок на първоначалния заем е най -малко два месеца, в зависимост от размера на заема;
  • срокът за извършване на последното плащане по задължения – от шест месеца след сключване на договора за рефинансиране;
  • в случай на многократно рефинансиране – разликата между рефинансирането е поне една година.

Банките установяват стандартни изисквания към кредитополучателите: пълнолетие, възрастова граница на кредитополучателя, ниво на доход, наличие на други дългови задължения, имущество като обезпечение. Можете да получите информация за условията, като се свържете с конкретна банка.

 

РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТ ОТ 10 000 до 200 000 ЛВ. С ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИМОТ