Рефинансиране на ипотечен кредит

Банки сравнение

Коя банка да избера и как лесно да направя сравнение на банките?

 

Намирането на финансиране за вашите лични проекти или решаването на финансова извънредна ситуация се превърна в обичайна интернет услуга в момента. Налице е цяла гама от потребителски заеми, кредити за недвижими имоти, авто кредити, фирмени кредити или  онлайн кредити, като изборът на най-подходящия от тях често може да бъде труден. В допълнение, добре е във вашето търсене да се ръководите от мнението на финансови експерти.

В зависимост от проекта, който искате да финансирате, трябва да изберете най-подходящата формула за финансиране, съобразена с финансовата ви ситуация и вашите нужди, като се възползвате от възможно най-евтиния кредит. Трябва да имате предвид, че кредитът трябва да бъде изплатен, така че е добре да планирате погасяването му, както ако вашата ситуация остане непроменена, така и ако в живота ви настъпят неочаквани промени. Трябва да избягвате кредитната задлъжнялост, просто защото сте избрали много по-голяма сума, която надвишава способността ви за възстановяване. Кредитното сравнение на банкови оферти е незаменим начин, с който може да си гарантирате най-изгодната сделка. Сравнението ви помага да се избегнат всякакви проблеми. Освен това, с него ще изберете кредит, който отговаря на вашите финансови нужди.

 

Кредитно сравнение - онлайн  и лесно

Направете проучване на актуалните оферти на кредитните доставчици и намерете кредитен продукт с най-ниския лихвен процент.

Първото важно нещо, което трябва да вземете предвид е да не обръщате внимание на рекламните съобщения, а да се проучи задълбочено кредитния пазар в Интернет. Добре е да се анализират всички предложения на банките, за да се уверите, че избирате тази, която отговаря на вашите очаквания.

Вторият аспект на вашето идентифициране на най-подходящ кредит, е свързан с факта, че има формули, специално предназначени за вашия авто кредит, кредит за недвижим имот или потребителски кредит.

Третият аспект е свързан с това, че е желателно да сравнявате офертите по всеки критерий поотделно. Това включва заемната сума, прилаганата от конкретната банкова финансова институция лихва, месечната сума, която трябва да се възстанови и продължителността на заема, за да се оцени възможно най-точно общата стойност на кредита.Кредит по време на майчинство

Кредити в период по майчинство

Жените, които са в отпуск по майчинство и получават обезщетение от държавата са група, която трудно получава заем в момент на финансово затруднение. Макар, че майчинството е вид регулярен доход, банките не са склонни да приемат майчинството за доход, който да гарантира погасяването на заем. Възниква въпроса кои кредитори отпускат кредит за жени.

Кои институции отпускат заем на жени в майчинство?

По принцип банките не отпускат заеми на жени в майчинство, защото не приемат техния доход от обезщетението от държавата като доход, който би могъл да послужи за погасяване на задължението. Те считат майчинството за неприкосновено и има голяма вероятност да не получите одобрение. В случай, че една майка в отпуск по майчинство се нуждае от средства и банките и откажат, то тя може да кандидатства във фирма за краткосрочни кредити.

Тези компании по принцип отпускат финансиране на всички групи от населението, на които банките отказват. Те дават положителен отговор на хората с ТЕЛК решение и на младите майки, тъй като са достатъчно гъвкави и осъзвават, че тези групи също имат нужда от средства. Макар, че банките не ги възпримат като лица с пълна работоспособност, фирмите приемат техния доход за достатъчен, за да се обезпечи паричната помощ, която те им осигуряват.  Заявленията могат да се подадат и по електронен път, единственият документ, от който се нуждаете е валидна лична карта и средствата се усвояват до няколко часа.

Рефинансиране на потребителски кредит

Рефинансиране на потребителски кредит лесно и бързо!

Голямата конкуренция между банките и финансовите институции при кредитирането дава възможност за постигане на изключително благоприятни условия, при които да рефинансирате кредита си – без такси за кандидатстване, ниски лихвени нива, без обезпечение, без поръчители, договаряне на гратисен период, гъвкави схеми на погасяване. Освен това може да получите допълнителни средства над сумата необходима Ви за рефинансиране и то при по-облекчена процедура.


Кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори

При рефинансиране ще избегнете губене на време за предоговаряне на текущите Ви условия и в крайна сметка бихте получили минимални финансови разлики, които няма да Ви се отразят съществено. При рефинансиране на потребителският кредит директно договаряте най-добрите условия и то при облекчена процедура от гледна точка на набавяне на документи и пестене на време.

Повечето финансови институции предлагат онлайн кандидатстване за кредит. По този начин ще получите отговор до няколко часа и съответно финализиране на процедурата по рефинансиране в кратки срокове без допълнителни ангажименти от Ваша страна.

 

КАКВО Е РЕФИНАНСИРАНЕ

Позната ли ви е историята, в която сте изтеглили потребителски кредит, след това сте изпаднали в затруднение да го връщате и след известно време сте влезнали в ЦКР. По-късно сте решили да изтеглите друг кредит, чрез който да рефинансирате онзи, който ви е докарал до лошо досие в БНБ и да започнете на чисто.Това е една история, която се повтаря при много хора и ако питате дали е възможно да ви се доверят отново за рефинанс – отговорът е да.
За съжаление икономическото състояние в страната ни не е добро и много хора изпадат в неволя. Когато вземат заема си имат стабилна позиция, работа, добро здраве и т.н., но тъй като сроковете за погасяване не са малки, не може да се гарантира, че човек винаги ще бъде добре. Случва се да бъде уволнен, да се влоши здравето му и той да не бъде годен да изплаща заема си в посочените срокове. По неволя се превръща в лош платец. За щастие политиката на кредитирането в институциите е в състояние да разбере това и да се съобрази с него. Така те създават опциите са сливане на кредити и рефинансиране.
Рефинансирането на кредити е процес, който има резултат и е умно изигран ход, само, ако новият ни кредит е получен при изгодни условия. Това означава, че внимателно трябва да сме проучили пазара и офертите, да сме ги сравнили като условия, лихви и т.н. и да изберем най-изгодното.

Трябва да имате отговор на въпроса колко точно пари ще ви трябват и след това да пресметнете какво ще бъде оскъпяването на този кредит при поисканата от вас сума. Добре е да държите в договора да няма условие, което ви задължава да заплатите неустойка, ако предсрочно върнете сумата. Също така бъдете внимателни за допълнителните такси, които се начисляват и допълнително утежняват сумата.
Идеята на рефинанса е да направи условията по-изгодни и да намали разходите ви. Той може да се осъществи както в същата банка, от която е теглен заема, така и от друга институция.

 

Авто кредити

Кредит за покупка на автомобил

Какво представлява този вид кредит? От името се подразбира, че се осъществява придобиване на автомобил, без значение дали той е лек или товарен. Гореспоменатият автомобил остава собственост на фирмата, която отпуска този лизинг до момента на изплащането му. След като е погасен автомобилът е изцяло собственост на потребителя.

 

Този вид кредити са предназначени единствено и само за закупуване на автомобил. Тук идва моментът да споменем, че видовете са два. Първият отговаря за покупка на нова кола, а вторият за покупка на старо. Доброто в случая е, че повечето фирми не изискват от вас да обезпечите кредита си, т.е. не са ви нужни физически лица за поръчители. Уловката е, че обезпечението е самият автомобил.

 

 

Основен въпрос при кредитирането е този за лихвата. Истината е, че при авто кредитите тя се променя. Както при всички останали такива тя зависи от надбавката, която е фиксирана към него, пазарен индекс или пък референтен лихвен процент. Последният всъщност е пазарен индекс, като може да бъде  LIBOR, SOFIBOR и др., а в някои случаи е индикатор, който е сформиран от БНБ.

Много често задаван въпрос е дали кредиторите отпускат цялата сума, на която е оценен автомобила. Отговорът е относителен. Ако се възползвате от авто кредит, то ще получите цялата сума. Онези компании, които продават автомобили на лизинг, често изискват процент (5 или 10) от сумата, която потребителят да заплати първоначално.

Разходи свързани с закупуването на автомобил чрез кредит или лизинг са такива като при обичайните кредити. Може да съществува такса за разглеждане на документи, която се плаща само веднъж. От друга страна, ако поддържате разплащателна сметка, то ще се наложи да похарчите пари за поддръжката ѝ и на последно място решението по оценка на риска.

Ако сте решили да закупувате автомобил на лизинг е добре да знаете, че едно от условията е да имате „Авто каско” застраховка. Тя е за ваша сметка и разбира се в интерес на компанията.

Пари срещу недвижим имот/жилище

Kредит срещу залог на недвижим имот

Имате недвижимо имущество, но ви трябват пари? Това което можете да направите е да заложите вашето недвижимо имущество за да вземете кредит. Или да заложите част от него и в замяна да получите сумата на която е оценена тази част. Това са така наречените ипотечни кредити и те са на пазара от дълги години, много хора, които отговарят на изискванията, са се възползвали от тях. Така че кредит срещу имущество е нещо нормално.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТИ ЗА СУМА ДО 300 000 лв. срещу обезпечение на недвижим имот!

Кредитния пазар в днешно време е изключително разнообразен, за разлика от периода преди десетилетие, когато имаше Световна финансова криза. В наши дни може да се вземе ипотечен кредит от банки и от компании за кредити. Всичките мога да ви дадат пари, ако заложите някакъв недвижим имот. Обаче ще трябва да докажете, че притежавате имота с необходимата документация.

Ако притежавате идеална част от някакъв апартамент например, също е възможно, не е задължително да сте собственик на цялото застроено помещение. Възможно е да имате някаква земя на която искате да строите или пък да притежавате цяла сграда пълна с офиси, търговски площи или гаражи. Проучете пазара преди да предприемете стъпката да залагате каквото и да било недвижимо имущество. Когато намерите най-добрия ипотечен кредит чак тогава действайте.
Ипотечните кредити сами по себе си представляват пари срещу залог на  недвижимо имущество. Тяхната реализация в повечето случаи е по-успешна от един потребителски кредит например. Лихвите по ипотечните кредити са по-ниски, защото вие обезпечавате кредита с недвижим имот. Освен това имате по-голям срок за парите, както и за по-големи кредити.

Така че прибягвайте до ипотечните кредити само, ако наистина се нуждаете от големи суми пари и имате изгодни условия по кредита, само тогава си струва да се реализира един ипотечен кредит.

Държава все повече се опитва да регулира ипотечните кредити. Тя опитва да постави гаранции като измисля нови закони за тази цел. Оценителите които оценяват имотите към банките, вече са независими от тях. Освен това задължение на банките е да уведомят потребителите при промяна на лихвените проценти. Ако не сте открили точната банка винаги можете да се обърнете към компания за кредити и ако условията ви устройват, да вземете ипотечен кредит от там.

 

 

 

 

VIVACREDIT

Кандидатствай за изгоден онлайн кредит от VIVACREDIT на сума между 100 и 5000 лв. на месечни или двуседмични вноски.

ГПР (Годишен процент на разходите) в този пример е 49.33%, а ГФЛП (Годишен фиксиран лихвен процент) е в размер на 40.32%

 

ТИПИЧЕН ПРИМЕР ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР (Годишен процент на разходите) в този пример е 49.33%, а ГФЛП (Годишен фиксиран лихвен процент) е в размер на 40.32%.

 

Обединяване на кредити / консолидация и рефинансиране на кредит
Обединяване на кредити без поръчител

Много неприятен момент е, когато имате няколко кредита и всеки месец трябва да мислите къде, колко пари да върнете. Случва се, наред с другите ежедневни задължения, да забравите падежната дата и да не спазите плащането си. Започват да ви звънят, да ви търсят и да трупате досие като нелоялен клиент. Отделно всеки от кредитите има своя лихва и процент на оскъпяване, което буквално ви съдира кожата.

Тези ситуации се случват на потребителите и затова банковите и небанковите институции са измислили услугата консолидация. При нея всички кредити се обединяват под съвършено нов договор с нови условия. Целта е той да бъде по-изгоден и общата му лихва да е по-ниска от тази събрана между всички.

Идеята на тази услуга е, че вие ще изтеглите нов заем, който да е по-голям и да покрие всичките ви други задължения. В най-честите варианти месечните му вноски са по-ниски от това, което ще сте плащали преди, а годишният процент на разходите също се явява по-малък. На прост език казано, погледнато в перспектива, ще спестите много пари, ако постъпите именно така. Става въпрос за обединяване на краткосрочни заеми, потребителски такива или обикновени кредитни карти.

Съблюдавайте правилата в договорите. Както многократно сте чували има много скрити клаузи, на които може да не обърнете внимание и после да бъдете изненадани от таксите, които са се включвали в тях. Затова най-добрият вариант е да имате финансов съветник, който разбира от тези неща и ще ви предпази от „подхлъзване”.

Поглеждайки разумно на ситуацията, всеки ще види ползата от рефинанс на заемите и идеята за консолидация. Хубаво е да знаете, че независимо дали сте ги избрали е важно заемът да се плаща в кратък срок. Причината е проста, дългото време на връщане на парите, означава повече лихви, по-голямо оскъпяване и това не е във ваша полза.Рефинансиране на лош кредит

Рефинансиране или обединяване  на лоши кредити

Човек никога не знае в кой момент, ще се окаже че има нужда от пари. Понякога нещата не са толкова належащи, но парите ни трябват. В България има голям избор от видовете кредити и всеки човек може да се насочи към някоя услуга, за да реши финансовите си проблеми. Общото при всички видове кредити, е че се начислява определена лихва. Потребителските и ипотечните кредити като вид услуга, се търсят от доста хора, при тях  срок на погасяване е значително по-голям. На много хора тези кредити им натежават след време. Рефинансирането е решение на проблема. Благодарение на него можете да заличите стария заем, като същевременно избягвате риска да натрупате лоша кредитна история. Всеки нов кредит си струва, ако е с по-изгодни условия от стария.


Рефинансиране на лош кредит за сума до 5 000 лв.


Вижте фирми за рефинансиране на кредити


Рефинансиране на лош кредит за сума над 10 000 лв.

Вашата кредитна история е от значение за това дали ще ви бъде отпуснат кредит. Затова се опитайте да я запазите чиста. Ако не сте успeли но искате нов кредит, тогава банките ще имат някой рестрикции спрямо вас.
Когато кандидатствате за нов заем, банките ще ви подложат на проверка. За тях е важно да разберат  дали сте били изряден платец някога. Това значи да сте плащали навреме вашите вноски. Също така това да е било вършено в определените по договор срокове. Всяко ваше закъснение в миналото или неплащане на някоя сметка, автоматично ви вкарва в черния списък. Така банката гледа на вас като на рисков клиент.

Ще можете да рефинансирате, банката ще се съгласи. Но условията няма да бъдат благоприятни. И то точно заради това, че вие сте рисков клиент. Най-вероятно ще имате по-висока лихва. Това ще направи целия кредит доста по-скъп, а причината ще бъде във вашата лоша кредитна история. Ето защо е добре никога да не закъснявате с плащанията на вноските.

Рефинансирането почти винаги е възможно. Стремете се обаче към максимално добри условия. Бъдете сигурни че всичко е обмислено и чак тогава предприемайте нещо. Една консултация с експерт винаги е добре дошла.
 

 

 

 

 

Кредит до 5000 лева

При нужда от кредит до 5000 лева

Според специалисти, българите в най-голям процент теглят кредити, чиито суми са до 5000 лв. Ако и вие имате нужда от сума, която отговаря на посочената и се чудите коя институция да изберете, продължавайте да четете статията. Тук ще ви представим онези институции на българския финансов пазар, които са най-удовлетворителни откъм време ( кандидатстване, одобрение, получаване на пари), улеснен процес и най-вече без излишни бумащини. В повечето от тях е нужно да представите само лична карта, без да водите човек за поръчител и без да чакате много време преди да разберете отговора от банката. Това дали сте одобрен, разбирате почти на мига, а сумата може да получите до края му.
КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА

Кредит от Ferratum до 5000 лева

Политиката им е следната: сумите, които предлагат варират по скалата от 50 до 5000 лв. Кандидатстването става по лесен начин чрез апликация, използвайки Интернет. Още същия ден получавате отговор, заедно с вашите при, при одобрение. Имате възможност да вкарате предварително цялата сума по кредита при желание от ваша страна. Хубавото тук е, че ако го направите лихвата, която ще платите е само за периода, който сте използвали, т.е. в който сте изплащали.

Кредит от Профи Кредит до 5000 лева

Екипите, с които работи институцията и като цяло политиката ѝ е в полза на клиента. Тук се има предвид, че се проявява разбирателство и съчувствие към онези хора, които остават безработни или са изправени пред дадена житейска трудност като болест, смърт и т.н. В такива случаи се изработват нови варианти, в които вноската може да се отложи във времето или пък да се намали. Може да посетите както офисите, така и да попълните онлайн заявка, в която да заявите  за каква сума е искането ви (от 100 до 5000 лв.), Процесът от кандидатстването до получаването на парите е много кратък, в рамките на деня, което допълнително улеснява потребителя. Тук отново ще ви бъде нужен само документ за самоличност.

Овъргаз Капитал

Тук процедурата тече само електронно. Чрез Интернет се изпращат нужните данни за кандидатстване, а одобрението става до минути. По-различното е, че може да поискате сума до 5000 лв. при по-голяма нужда. Възможността за рефинансиране на стара дължима сума също е сред опциите на институцията.
КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА