Рефинансиране на вече съществуващ кредит

Рефинансирането на вече съществуващ кредит е отлична възможност за преустановяване на вашите деловиотношения с даденатаинституция, която ви финансира. Или накратко казано-да направите своите условия за изплащане на даден заем по-изгодни и достъпни.

Рефинасиране на съществуващ кредит до 5000 лв.


Рефинасиране на съществуващ кредит от 10 000 до 100 000 лв.

Бихте могли да рефинансирате потребителски, ипотечен или фирмен кредит. За целта първо, трябва да се свържете с конкретната банкова институция, която се избрали. Как ситуацията може да се промени във ваша ползва? По няколко начина. Първо, може да намалите процента на лихвата, след това срока за изплащане, да увеличите сумата, която е изтеглена или да съберете заедно няколко задължения при много добри условия.

 

Истината е, че процеса рефинансиране е доста харесван метод от подобни институции и някои от тях предлагат и преференциални условия и такси, които са отлична компенсация ако са на лице някакви санкции при предварително връщане на задължението. Но все пак са на лице някои неща, които е редно да знаете, преди да хукнете да рефинансирате своя кредит.
Първото важно нещо е, че разходът върху предсрочно погасяваното задължениене бивада надскача тримесечният еквивалент на годишният процент на разходите (ГПР) по дадения кредит. Второто нещо,е изискванетона определени такси – еднократни такси за подаване на документи, за усвояване на задължениетои неговия контрол. Като получателна потребителски кредит, Вие трябва обезателно да сключите застраховка.

По какъв начин да рефинансирате своя ипотечен кредит? Тук също имате шанс да измените срока на погасяване, лихвите или събраните задължения.Целта на получателите на кредитие да иматмаксимално изгодниусловия в случай, че решат да предоговорят отношенията си с банката.

Могат да се рефинансират задължения в евро или лева, няма значение каква е валутата. Когато вземете решение на сторите това, добре се информирайте за процента лихва на новия кредит за да не останете неприятно изненадани. Най-добре е лихвата да е с няколко процента по-ниска за да има реален ефект от рефинансирането.

Да се рефинансират могат кредити в евро или лева, валутата не е от значение. Когато се решите да предприемете тази стъпка, внимателно се осведомете за лихвения процент на новия кредит. Добре е той да е поне с няколко процента по-малко, защото в противен случай рефинансирането се обезсмисля.