Онлайн кредити без лихва

Безлихвен онлайн кредит с 0% лихва

И вие ли сте от хората, които като чуят безлихвен заем, гледат невярващо, правейки гримаси на неодобрение. Не бързайте да слагате всичко под един знаменател, а прочетете тази статия, която накратко ще изясни какво точно се има в предвид със заемите без лихва.
Какво са безлихвените заеми? Заеми, които не ви принуждават да плащате допълнителни суми над тези, които сте получили. Как става това? Ако приемем, че сте били одобрени да получите 120 лв безлихвен кредит в срок от 30 дни, то след изтичането на този период, вие трябва да изплатите обратно точно  същата сума – 120 лв. Условието е да изплатите парите в уговорения срок. Често тези кредити са наричани безплатни заеми, защото те всъщност са такива – клиентът получава пари в нуждаещ се момент, които пари трябва да изплати в определен период от време. За тези извънредни ситуации най-подходящи са онлайн кредити до 500 лв например.

По принцип безлихвените  заеми са предназначени за нови клиенти, което по своему означава, че не всеки път ще имате възможността да получите кредит без лихва. При всеки следващ кредит към даден кредитор вие ще трябва да плащате определената лихва.

Доста са хората, които се възползват от различните компании предлагащи безлихвени заеми. Така за всеки нов кредит те се регистрират при нов кредитор и получават т.нар. безплатни заеми.
Безлихвените заеми са действащ маркетингов инструмент на компаниите за онлайн кредити, които до момента печелят доста последователи. Сумите варират от 30 до 500 лв, като условието е те да бъдат върнати в срок. Ако нямате възможността да ги изплатите, може да удължите продължителността на заема, но тогава се заплащат допълнителни лихви.