Съдействие за кредит

Съдействие за отпускане на кредитиВсичко, което трябва да направите, за да ви отпуснат кредит, е да се огледате добре в Интернет, за да видите рекламите на различни кредитори около вас, които са готови да ни дадат кредит. Нещата се променят, ако имате лоша кредитна история и не може да докажете стабилен, официален доход.

 

Отпускане на кредит то банки

Определени банки предлагат заеми за хора с лош кредитен статус, но зависи от тежестта на провиненията в минало време на клиента. Дори и да сте с лошо ЦКР някои банки може да решат, че вашите доходи ви правят надежден платец и да ви предложат кредит с определена сума. Естествено, въпреки високата ви месечна заплата, те ще поискат да предложите обезпечение като ипотека, поръчителство или съдлъжник. Тов е така, защото все пак като човек с просрочия или кредитна задлъжнялост в миналото, вие сте рисков клиент за тях. Макар, че никой не иска да се ангажира с такива условия като залог или гарант, това би ви осигурило шанс да получите парите, от които се нуждаете, при ниска лихва и изгодни условия, въпреки вашето лошо кредитно досие.Отпускане на кредит от кредитни компании

В Интернет има много такива фирми. Съществуват голям брой фирми за онлайн кредити, които също могат да ви предложат кредит с лошо ЦКР. Това е така, защото те обикновено работят с клиенти, на които банките не отпускат кредит, най-вече поради лош кредитен рейтинг. Съществуват и фирми, които работят с рефинансиране на лоши кредити или обединяване на лоши кредити.

Трябва особено да се внимава с тези фирми, защото лихвените нива може да са доста по-високи от тези на банките. Те може да поискат като гаранция ваша недвижима собственост без тежести. Ако решите да се обърнете към такава фирма за онлайнкредити с дълъг период на погасяване и голяма сума прочетете най-детайлно всичко на сайта, в договора и ако има прикачени файлове. Прочетете всичко, свързано с таксите, лихвите и условията.