Рефинансиране на потребителски кредити

Потребителски кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори





рефинансиране на кредитРефинансирането на кредит е опция, която често се използва от потребителите. То се прави с цел умно да погаси един заем и да задоволи потребността си т допълнителна сума пари. Онова, което се реализира като първа стъпка е съпоставката на паричната сума за месечна вноска до момента и новата такава. Като към това прибавим информация за частта от заема, която е изплатена до момента и годишен процент.Рефинансиране на потребителски кредити

 

Потребителски кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори





Както повечето знаят лихвите, които се начисляват към сумата на главницата са фиксирани и променливи. В договорите за фиксирани лихви, често присъства една точка и тя гласи, че към предсрочно погасен кредит се прибавя и наказателна такса. В зависимост колко време ви остава до края на посочения от вас период варира и нейната сума. Например, ако остава повече от година, тя е около 1% от сумата, която предварително имате възможност да върнете. Ако обаче ви остава по-малко от година, процентът пада на 0,5 , като никоя институция няма право да го повишава.

Когато става въпрос за рефинансиране на ипотечен кредит или жилищен такъв, нещата са малко по-сложни. Това е така, защото говорим за доста големи суми, при които трябва да бъдем внимателни на какви сделки се съгласяваме. Съвет от специалистите гласи, че ако решим да рефинансираме такъв кредит е редно първо да се обърнем към служителите на банката, от чийто услуги сме се възползвали вече. Не е гаранция, че банковата институция ще откликне на желанията на потребителя, защото това зависи от някои параметри. Един от тях например е, клиентът да е бил лоялен през цялото това време, да няма закъснения при вноските и т.н.

Банковите институции искат сключване на застраховка с кредитоискателя, преди да подпишат договора. В интерес на истината тази застраховка работи както в полза на банката, така и на потребителя. В случай на злополука или смърт, наследниците на клиента не получават автоматично неговите задължения, а банката взима своите пари.