Рефинансиране на лош кредит

Рефинансиране или обединяване  на лоши кредити

Човек никога не знае в кой момент, ще се окаже че има нужда от пари. Понякога нещата не са толкова належащи, но парите ни трябват. В България има голям избор от видовете кредити и всеки човек може да се насочи към някоя услуга, за да реши финансовите си проблеми. Общото при всички видове кредити, е че се начислява определена лихва. Потребителските и ипотечните кредити като вид услуга, се търсят от доста хора, при тях  срок на погасяване е значително по-голям. На много хора тези кредити им натежават след време. Рефинансирането е решение на проблема. Благодарение на него можете да заличите стария заем, като същевременно избягвате риска да натрупате лоша кредитна история. Всеки нов кредит си струва, ако е с по-изгодни условия от стария.


Рефинансиране на лош кредит за сума до 5 000 лв.


Вижте фирми за рефинансиране на кредити


Рефинансиране на лош кредит за сума над 10 000 лв.

Вашата кредитна история е от значение за това дали ще ви бъде отпуснат кредит. Затова се опитайте да я запазите чиста. Ако не сте успeли но искате нов кредит, тогава банките ще имат някой рестрикции спрямо вас.
Когато кандидатствате за нов заем, банките ще ви подложат на проверка. За тях е важно да разберат  дали сте били изряден платец някога. Това значи да сте плащали навреме вашите вноски. Също така това да е било вършено в определените по договор срокове. Всяко ваше закъснение в миналото или неплащане на някоя сметка, автоматично ви вкарва в черния списък. Така банката гледа на вас като на рисков клиент.

Ще можете да рефинансирате, банката ще се съгласи. Но условията няма да бъдат благоприятни. И то точно заради това, че вие сте рисков клиент. Най-вероятно ще имате по-висока лихва. Това ще направи целия кредит доста по-скъп, а причината ще бъде във вашата лоша кредитна история. Ето защо е добре никога да не закъснявате с плащанията на вноските.

Рефинансирането почти винаги е възможно. Стремете се обаче към максимално добри условия. Бъдете сигурни че всичко е обмислено и чак тогава предприемайте нещо. Една консултация с експерт винаги е добре дошла.