Кредит по време на майчинство

Кредити в период по майчинство

Жените, които са в отпуск по майчинство и получават обезщетение от държавата са група, която трудно получава заем в момент на финансово затруднение. Макар, че майчинството е вид регулярен доход, банките не са склонни да приемат майчинството за доход, който да гарантира погасяването на заем. Възниква въпроса кои кредитори отпускат кредит за жени.

Кои институции отпускат заем на жени в майчинство?

По принцип банките не отпускат заеми на жени в майчинство, защото не приемат техния доход от обезщетението от държавата като доход, който би могъл да послужи за погасяване на задължението. Те считат майчинството за неприкосновено и има голяма вероятност да не получите одобрение. В случай, че една майка в отпуск по майчинство се нуждае от средства и банките и откажат, то тя може да кандидатства във фирма за краткосрочни кредити.

Тези компании по принцип отпускат финансиране на всички групи от населението, на които банките отказват. Те дават положителен отговор на хората с ТЕЛК решение и на младите майки, тъй като са достатъчно гъвкави и осъзвават, че тези групи също имат нужда от средства. Макар, че банките не ги възпримат като лица с пълна работоспособност, фирмите приемат техния доход за достатъчен, за да се обезпечи паричната помощ, която те им осигуряват.  Заявленията могат да се подадат и по електронен път, единственият документ, от който се нуждаете е валидна лична карта и средствата се усвояват до няколко часа.