Кредит за рефинансиране на задължения

Търсите кредити за рефинансиране на стари задължения към други кредитори!

Ако сте изпаднали в затруднение да изплащате настоящите си кредити, може да помислите за така нареченото рефинансиране. За какво точно става въпрос? Най-общо казано се касае за теглене на нов кредит, чиято сума напълно покрива изплащането на един или няколко стари. Но нека да разгледаме нещата по-подробно и последователно.

РЕФИНАНСИРАЙ КРЕДИТИ НАД 10 000 ЛВ.
РЕФИНАНСИРАЙ КРЕДИТИ от 1000 до 5ооо ЛВ.

Кредити, които служат за изплащането на други, стари задължения, с които има известни затруднения
Някои банки предлагат специални финансови продукти, които ви позволяват да изплащате други, вече получени заеми. Става дума така нареченото рефинансиране, с което могат да се изплащат стари кредити. В повечето случаи рационалното използване на такива средства може да намали тежестта на заемите.

Рефинансирането се счита за най-добрият вариант за изплащане на дългове към няколко финансови институции. Тази услуга ще ви позволи да комбинирате (консолидирате) няколко заеми за последващото изплащане на един голям дълг. Страните могат да преразгледат първоначалните условия на сделката. В този случай предишните споразумения ще бъдат анулирани, така че кредитополучателят ще продължи да поддържа положителна кредитна история.

За да рефинансирате заем на стари задължения, трябва да направите следните стъпки:

  • Да изберете банка за сътрудничество.
  • Да кандидатствате за услуга.
  • Да предоставите информация за дълговете, които имате.
  • Да сключите споразумение с нов кредитор.

 

Почти във всяка ситуация можете да намерите поне един алтернативен вариант за решаване на проблеми с плащанията. В случай на изпълнение на предварително получени финансови задължения, експертите препоръчват първо да се направят постъпки за получаване пари назаем от близки приятели или роднини.

Всъщност, изборът на подходяща форма на кредитиране пряко зависи от целите, пред които е изправен потенциалният кредитополучател. Рационалното използване на средствата от заемите ще ви позволи да получите огромни предимства при закупуване на стоки, поръчка на услуги и изплащане на неочаквани разходи. Кредитополучателят обаче трябва да е наясно, че възможността за разпределяне на ресурси и спестяване на пари също влияе върху резултата от кредитирането.