Кредити за нередовни платци

Рефинансиране на нередовни кредити

 

Съществуват някои финансови организации, които предлагат небанкови кредити за пенсионери и неплатежоспособни лица в България.

Знаем, че трябва да стигнем до края на месеца и да не харчим заплатата си с бързи темпове, защото това неминуемо ще доведе до затруднено финансово положение и ще ни се наложи да търсим пари назаем. Ако вече имате теглен кредит, нещата стават още по-сложни, защото ако не заделим пари навреме за вноските, може да закъснеем и да се превърнем в нередовни платци.

 

На кредитния пазар у нас са се обособили кредитни продукти, които са насочени именно за тази група от хора. Ето защо, с този пост ще анализираме небанковите заеми за длъжници и лоши платци. По същество онлайн кредитите за нередовни платци са вид бърз кредит от кредитна компания, който се отпуска без доказване на доходи. Нека разгледаме какви ползи имат тези финансови услуги.
Добре е да се знае, че в случая със заемите от небанкови дружества не е от значение кредитната история на клиента, ако разбира се, тя не е много лошо. Така че, ако сте теглели заем поради кредит, ние предлагаме решения за вас, предоставяйки повече информация за бързите кредити за длъжници и лоши платци.

Кредит за нередовни платци и хора с кредитна задлъжнялост са вид кредити, за които можете да кандидатствате, когато имате отрицателна кредитна история, което означава, че сте имали изключително дълги просрочия или дори непогасявани кредити. Има голям брой хора, които по различни причини не могат своевременно да изплащат вноските си, но биха искали да сключат договор за нов бърз кредит, за да изчистят дълговете си. В живота могат да възникнат различни неочаквани ситуации, когато заплатата не е достатъчна за покриване на всички разходи. Ако добавим и лошата кредитна история с неизплатени заеми, може да изглежда, че няма изход.