КАКВО Е РЕФИНАНСИРАНЕ

Позната ли ви е историята, в която сте изтеглили потребителски кредит, след това сте изпаднали в затруднение да го връщате и след известно време сте влезнали в ЦКР. По-късно сте решили да изтеглите друг кредит, чрез който да рефинансирате онзи, който ви е докарал до лошо досие в БНБ и да започнете на чисто.Това е една история, която се повтаря при много хора и ако питате дали е възможно да ви се доверят отново за рефинанс – отговорът е да.
За съжаление икономическото състояние в страната ни не е добро и много хора изпадат в неволя. Когато вземат заема си имат стабилна позиция, работа, добро здраве и т.н., но тъй като сроковете за погасяване не са малки, не може да се гарантира, че човек винаги ще бъде добре. Случва се да бъде уволнен, да се влоши здравето му и той да не бъде годен да изплаща заема си в посочените срокове. По неволя се превръща в лош платец. За щастие политиката на кредитирането в институциите е в състояние да разбере това и да се съобрази с него. Така те създават опциите са сливане на кредити и рефинансиране.
Рефинансирането на кредити е процес, който има резултат и е умно изигран ход, само, ако новият ни кредит е получен при изгодни условия. Това означава, че внимателно трябва да сме проучили пазара и офертите, да сме ги сравнили като условия, лихви и т.н. и да изберем най-изгодното.

Трябва да имате отговор на въпроса колко точно пари ще ви трябват и след това да пресметнете какво ще бъде оскъпяването на този кредит при поисканата от вас сума. Добре е да държите в договора да няма условие, което ви задължава да заплатите неустойка, ако предсрочно върнете сумата. Също така бъдете внимателни за допълнителните такси, които се начисляват и допълнително утежняват сумата.
Идеята на рефинанса е да направи условията по-изгодни и да намали разходите ви. Той може да се осъществи както в същата банка, от която е теглен заема, така и от друга институция.