Авто кредити

Кредит за покупка на автомобил

Какво представлява този вид кредит? От името се подразбира, че се осъществява придобиване на автомобил, без значение дали той е лек или товарен. Гореспоменатият автомобил остава собственост на фирмата, която отпуска този лизинг до момента на изплащането му. След като е погасен автомобилът е изцяло собственост на потребителя.

 

Този вид кредити са предназначени единствено и само за закупуване на автомобил. Тук идва моментът да споменем, че видовете са два. Първият отговаря за покупка на нова кола, а вторият за покупка на старо. Доброто в случая е, че повечето фирми не изискват от вас да обезпечите кредита си, т.е. не са ви нужни физически лица за поръчители. Уловката е, че обезпечението е самият автомобил.

 

 

Основен въпрос при кредитирането е този за лихвата. Истината е, че при авто кредитите тя се променя. Както при всички останали такива тя зависи от надбавката, която е фиксирана към него, пазарен индекс или пък референтен лихвен процент. Последният всъщност е пазарен индекс, като може да бъде  LIBOR, SOFIBOR и др., а в някои случаи е индикатор, който е сформиран от БНБ.

Много често задаван въпрос е дали кредиторите отпускат цялата сума, на която е оценен автомобила. Отговорът е относителен. Ако се възползвате от авто кредит, то ще получите цялата сума. Онези компании, които продават автомобили на лизинг, често изискват процент (5 или 10) от сумата, която потребителят да заплати първоначално.

Разходи свързани с закупуването на автомобил чрез кредит или лизинг са такива като при обичайните кредити. Може да съществува такса за разглеждане на документи, която се плаща само веднъж. От друга страна, ако поддържате разплащателна сметка, то ще се наложи да похарчите пари за поддръжката ѝ и на последно място решението по оценка на риска.

Ако сте решили да закупувате автомобил на лизинг е добре да знаете, че едно от условията е да имате „Авто каско” застраховка. Тя е за ваша сметка и разбира се в интерес на компанията.