Жилищен кредит за строителство

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище / финансиране на строеж





рефинансиране на кредитЖилищният кредит често се използва за построяването и съответно обзавеждането на един нов недвижим имот. Някои банкови както и кредитни финансови институции вече предлагат на пазара ипотечен жилищен кредит характеризиращ се със 100 % покриване стойността на проекта.




Тази специфична кредитна услуга е подходяща, в случаите когато имате намерение и възможност да построите вашата нова къща или пък апартамент или дори офис, каквото и да е според нуждите ви.

Когато вашият имот се нуждае от голямо количество довършителни работи също е възможно да изтеглите ипотечен кредит за ново строителство. От своя страна срещу жилищният кредит банката или финансовата институция получават като гаранция ипотеката върху имота.

При различните финансови и кредитни институции има различни изисквания. В някои от тях ще се изискат доказателства за регулярен доход или парични постъпления за да са сигурни, че можете да изплащате редовно необходимите месечни вноски в лева или евро по вашият жилищен кредит.

За да бъде обезпечена тяхната инвестиция по време на целият строителен или ремонтен процес финансовите институции може да се договорят с вас да изплащат на части въпросният кредит, в зависимост от това на какъв етап на строителството е бъдещата сграда. В някои от случаите например клиента се сдобива с пълната сума от жилищният си кредит едва когато за жилището има вече издаден акт 15.




За това пък сроковете на изплащане на един жилищен кредит са достатъчно дълги, като в отделни случаи могат да достигнат и 40 години. В много случаи именно този кредит е предпочитан като средство за инвестиция, когато не разполагате в момента с нужните ви средства за да построите една сграда с определен брой имоти, които в последствие може да продадете. Вашият бизнес план може да го разчетете така, че бъдещите ви продажби да донесат необходимата ви печалба компенсирайки и лихвите по заетият от вас кредит.

 

Рефинансиране на ипотечен кредит

 

Leave a comment