За кредитите с фиксирана лихва през целия период   Когато човек иска да вземе кредит почти винаги изниква въпроса от кой тип да бъде той и каква да бъде лихвата…
Continue Reading