Рефинансирай умно и лесно

RE FINANCE

Ипотечни кредитиОнлайн кредити

Рефинансиране на вече съществуващ кредит

рефинансиране на кредитРефинансирането на вече съществуващ кредит е отлична възможност за преустановяване на вашите деловиотношения с даденатаинституция, която ви финансира. Или накратко казано-да направите своите условия за изплащане на даден заем по-изгодни и достъпни.
Бихте могли да рефинансирате потребителски, ипотечен или фирмен кредит. За целта първо, трябва да се свържете с конкретната банкова институция, която се избрали. Как ситуацията може да се промени във ваша ползва? По няколко начина. Първо, може да намалите процента на лихвата, след това срока за изплащане, да увеличите сумата, която е изтеглена или да съберете заедно няколко задължения при много добри условия.

 

Истината е, че процеса рефинансиране е доста харесван метод от подобни институции и някои от тях предлагат и преференциални условия и такси, които са отлична компенсация ако са на лице някакви санкции при предварително връщане на задължението. Но все пак са на лице някои неща, които е редно да знаете, преди да хукнете да рефинансирате своя кредит.
Първото важно нещо е, че разходът върху предсрочно погасяваното задължениене бивада надскача тримесечният еквивалент на годишният процент на разходите (ГПР) по дадения кредит. Второто нещо,е изискванетона определени такси – еднократни такси за подаване на документи, за усвояване на задължениетои неговия контрол. Като получателна потребителски кредит, Вие трябва обезателно да сключите застраховка.

По какъв начин да рефинансирате своя ипотечен кредит? Тук също имате шанс да измените срока на погасяване, лихвите или събраните задължения.Целта на получателите на кредитие да иматмаксимално изгодниусловия в случай, че решат да предоговорят отношенията си с банката.

Могат да се рефинансират задължения в евро или лева, няма значение каква е валутата. Когато вземете решение на сторите това, добре се информирайте за процента лихва на новия кредит за да не останете неприятно изненадани. Най-добре е лихвата да е с няколко процента по-ниска за да има реален ефект от рефинансирането.

Да се рефинансират могат кредити в евро или лева, валутата не е от значение. Когато се решите да предприемете тази стъпка, внимателно се осведомете за лихвения процент на новия кредит. Добре е той да е поне с няколко процента по-малко, защото в противен случай рефинансирането се обезсмисля.Онлайн кредити без лихва

Безлихвен онлайн кредит с 0% лихва

рефинансиране на кредитИ вие ли сте от хората, които като чуят безлихвен заем, гледат невярващо, правейки гримаси на неодобрение. Не бързайте да слагате всичко под един знаменател, а прочетете тази статия, която накратко ще изясни какво точно се има в предвид със заемите без лихва.
Какво са безлихвените заеми? Заеми, които не ви принуждават да плащате допълнителни суми над тези, които сте получили. Как става това? Ако приемем, че сте били одобрени да получите 120 лв безлихвен кредит в срок от 30 дни, то след изтичането на този период, вие трябва да изплатите обратно точно  същата сума – 120 лв. Условието е да изплатите парите в уговорения срок. Често тези кредити са наричани безплатни заеми, защото те всъщност са такива – клиентът получава пари в нуждаещ се момент, които пари трябва да изплати в определен период от време. За тези извънредни ситуации най-подходящи са онлайн кредити до 500 лв например.

По принцип безлихвените  заеми са предназначени за нови клиенти, което по своему означава, че не всеки път ще имате възможността да получите кредит без лихва. При всеки следващ кредит към даден кредитор вие ще трябва да плащате определената лихва.

Доста са хората, които се възползват от различните компании предлагащи безлихвени заеми. Така за всеки нов кредит те се регистрират при нов кредитор и получават т.нар. безплатни заеми.
Безлихвените заеми са действащ маркетингов инструмент на компаниите за онлайн кредити, които до момента печелят доста последователи. Сумите варират от 30 до 500 лв, като условието е те да бъдат върнати в срок. Ако нямате възможността да ги изплатите, може да удължите продължителността на заема, но тогава се заплащат допълнителни лихви.

Онлайн кредити без договор

Как да изтегля кредит без постоянен трудов договор

рефинансиране на кредитИнтересува ли ви колко отнема кандидатстването за онлайн кредит? Ние ще ви изясним – отнема не повече от двадесет минути. И може да стане онлайн. Какво ще ви е нужно, за да попълните документите? Лична карта и нищо повече – нито трудов договор, нито поръчители, нито доказване на доходи.

 

Всеки един човек е бил изложен на спешна нужда от пари. Не можем да отричаме реалността, в която живеем днес, свързана почти изцяло с наличието на финансови средства. Животът не е само пари, но е хубаво да ги имаш. А в случай, че ги нямаш, насреща са онлайнкредити. Те са един вид „помощ от приятел“ , като рискът приятелят да ви откаже заема се свежда до минимум.

Друго предимство на онлайн кредити е кандидатстването чрез интернет. Условието е да имате добра кредитна история и почти веднага сте одобрени. Връщането на заема отново става онлайн. Системата е много добре измислена и досега действа безотказно. Най-често сроковете не надвишават 12 календарни месеца, като най-търсените са краткосрочните кредити до 30 дни. Сумите варират между 20 и 500 лева. Рядко се отпускат големи суми, поради високия риск. При желание на клиента средствата могат да се преведат и по банков път.
Така със сигурност можем да кажем, че доста скоростно се развиват фирмите, които предлагат онлайн кредити онлайн, като по този начин избутват на заден план тромавата процедура по кандидатстване за заем, и я заменят с удобството да си седиш у дома и да попълваш документите по интернет. Изтегляте брошура, попълвате данните и сте готови. Без доказване на доходи, без поръчители и трудови договори.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

  • кредит без трудов договор от банка
  • обяви кредити без трудов договор с лошо цкр
  • договор кандидатстване за кредит без трудов договор

Онлайн кредити за хора с лоша кредитна история

Онлайн кредити за хора с лоша кредитна история ( ЦКР)

рефинансиране на кредитНеобходимостта от  пари в днешно време е повече от очевидна. Банките, а и не само банките, предлагат онлайн кредити,  с които да покрием нуждите си.  Безспорно е, че за да ни се отпусне кредит, трябва да имаме добра кредитна история. Какво обаче да правим, ако това не е така?Кредисимо е една от най-известната фирма за отпускане на онлайн кредити, дори и да сте с лоша кредитна история. Кредитната история се проверява в Централния регистър, който се обслужва от БНБ.  От там банките и финансовите институции разбират какви кредите сте имали, редовно ли сте ги погасявали, имате ли кредити в момента и регулярно ли ги обслужвате.   На кратко казано, оттам те разбират дали сте изряден платец и дали ще имат проблеми с вас.  Ако всичко изброено ви е наред, то няма причина, поради която да не ви се отпусне кредит.

Хубаво е, преди да тръгнете да кандидатствате за даден кредит, да проучите каква ви е кредитната история и да я подобрите, в случай че тя не е добра. Това ще ви улесни при подписването на договор с банка.

Все пак да имате чисто кредитно минало не винаги е лесно. Много банки могат да откажат да ви отпуснат кредит или да го направят, но на по-висока лихва.  Затова, ако не сте с чисто кредитно минало, просто отидете в някоя фирма за онлайнкредити. Там процедурите са доста по-лесни.  Не се изисква да доказвате доход или да давате нещо като залог. Но сумите, които могат да ви отпуснат,  са доста по-малки.  Сроковете са също по-кратки.
Жилищен кредит за строителство

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище / финансиране на строеж

рефинансиране на кредитЖилищният кредит често се използва за построяването и съответно обзавеждането на един нов недвижим имот. Някои банкови както и кредитни финансови институции вече предлагат на пазара ипотечен жилищен кредит характеризиращ се със 100 % покриване стойността на проекта.
Тази специфична кредитна услуга е подходяща, в случаите когато имате намерение и възможност да построите вашата нова къща или пък апартамент или дори офис, каквото и да е според нуждите ви.

Когато вашият имот се нуждае от голямо количество довършителни работи също е възможно да изтеглите ипотечен кредит за ново строителство. От своя страна срещу жилищният кредит банката или финансовата институция получават като гаранция ипотеката върху имота.

При различните финансови и кредитни институции има различни изисквания. В някои от тях ще се изискат доказателства за регулярен доход или парични постъпления за да са сигурни, че можете да изплащате редовно необходимите месечни вноски в лева или евро по вашият жилищен кредит.

За да бъде обезпечена тяхната инвестиция по време на целият строителен или ремонтен процес финансовите институции може да се договорят с вас да изплащат на части въпросният кредит, в зависимост от това на какъв етап на строителството е бъдещата сграда. В някои от случаите например клиента се сдобива с пълната сума от жилищният си кредит едва когато за жилището има вече издаден акт 15.
За това пък сроковете на изплащане на един жилищен кредит са достатъчно дълги, като в отделни случаи могат да достигнат и 40 години. В много случаи именно този кредит е предпочитан като средство за инвестиция, когато не разполагате в момента с нужните ви средства за да построите една сграда с определен брой имоти, които в последствие може да продадете. Вашият бизнес план може да го разчетете така, че бъдещите ви продажби да донесат необходимата ви печалба компенсирайки и лихвите по заетият от вас кредит.

 

Рефинансиране на ипотечен кредит

 

Рефинансиране на кредит

Честа практика напоследък е хората да се възползват от възможността да погасяват своите задължения, които не могат сами да покрият в резултат от някаква трудност, с помощта на рефинансиране на кредит. Резултата е те са коректни спрямо финансиралата ги институция, защото парите са платени до падежа.

До тук всичко изглежда наред нали? И клиентът, и фирмата са доволни и сякаш никой не е ощетен. За кредитополучателя рефинансирането носи следните плюсове – той се е издължил на фирмата, разполага и с чисто кредитно досие в Централния кредитен регистър и може да се нарече качествен като кредитоползвател. Това разбира се е когато вие използвате рефинансирането в единични и екстремни случаи. Когато то се превърне във ваша практика, тогава случаят е друг. Ако вие постоянно се прехвърляте от кредит в кредит? Ако го правите за повече от един кредит, дори за няколко? Губи се смисълът и изобщо ползата от първопричината за изтеглянето на кредита, които рефинансирате на кредит. Например – такса за обучение. Като в един момент след поредното рефинансиране вие вече не помните за какво е бил оригиналният онлайн заем.
Освен това забравяйте че всеки следващ кредит, които теглите за да погасите предният, ако не е от безплатните кредити оскъпява предишния, докато в един момент сумата се е оскъпила вече многократно спрямо оригинала. Тук се отчитат многократно начислените допълнителни лихви и такси, които вече надвхъврлят сами по себе си първоначналната сума и то в пъти. А вие продължавата да плащате такива по един и същ повод. А онлайн заем отдавна е заминал отвъд категорията бърз. В резултат се получава свръхзадлъжнялост, което превишава значително паричните възможностите на кредитополучателя, което го вкарва в порочната практика да е длъжник до живот. И в края на краищата това, което той се опитва да избегне го сполетява – принудително събиране на задълженията. Което съответно влияе отрицателно и върху неговите близки. А накрая той не се счита за коректен и никоя институция не иска да има работа с него а остават дълговете.

 

Онлайн кандидатстване

Този кредитни продукти са подходящи за лица без доказан доход или с лоша кредитна история
Заявете международна кредитна карта Бяла Карта с лимит до 3000 лв. За отпускането й не нужно да имате трудов договор. С Бяла Карта имате шанс за одобрение дори при влошена кредитна история (лошо ЦКР). Бяла Карта е БЕЗ ТАКСА за кандидатстване, БЕЗ ТАКСА за издаване и преиздаване и без годишна такса за обслужване.

 

 

КРЕДИТ СРЕЩУ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЗАЛОГ НА АВТОМОБИЛ / ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

Този тип кредити е изключително подходящ за рефинансиране на кредити  на лица с лоша кредитна история и нямат подходащи близки за гаранти към кредитита.  Ако желаете да се възползвате от този тип кредити колегите от МОГО ще оценят вашият автомобил и ще ви отпуснат желата от вас сума съобрзаена естествено с оценката на автомобила ви. Хубавото в този тип кредит, е че автомобила остава във ваши ръце и може да го използвате докато изплащате кредита.  Финансирането е до 80% от оценкатата на колата ви. Кандидастването става лесно и адобрението до един час.

КРЕДИТ СРЕЩУ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЗАЛОГ НА АВТОМОБИЛ


КРЕДИТ С ГАРАНЦИЯ ИМОТ

ОБЕДИНИ СВОИТЕ КРЕДИТИ В ЕДИН ПО-ГОЛЯМ КРЕДИТ С ГАРАНЦИЯ ИМОТ

Приемат се рефинансиране на лоши кредити. За най-голям шанс за одобрение на лица с лоша кредитна история възможността е кредит с гаранция на недвижим имот.
Вашият имот е вашата гаранция! НЕ Е НУЖНО ДА ДОКАЗВАТЕ ДОХОД, за да получите кредит от 5 000.00 до 100 000.00 лв.

КРЕДИТ С ГАРАНЦИЯ ИМОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЯЛА КАРТА

Международна кредитна карта с лимит до 3000 лв. БЕЗ ТАКСИ за издаване и преиздаване. Без нужда от трудов договор. Шанс за одобрение при влошена кредитна история!

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на refinansirai.com

Тази декларация за поверителност очертава видовете лична информация, която се получава и събира от refinansirai.com и как се използва тя.

Лог файлове

refinansirai.com използва лог файлове, подобно на много други уеб сайтове. Информацията вътре във лог файловете включва Интернет протокол (IP) адреси, вид браузър, интернет доставчик (ISP), дата / време, както и броя на кликванията от потребителите, за да анализира тенденциите, засече движението на потребителя в сайта, да събере демографска информация. IP адреси и другата подобна информация, която се събира не е свързана с лична информация, която да Ви идентифицира.

Бисквитки и уеб маяци

pss.bg използва бисквитки за да съхранява информация за предпочитанията на посетителите, да записва за конкретните посетители кои страници са посетили, да персонализират уеб съдържание въз основа на вида информация посетена от потребителите, и друга информация, която посетителят изпраща чрез своя браузър.

DoubleClick Cookie

Доставчици трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите на pss.bg. Използването на „бисквитката“ на DoubleClick позволява на Google и партньорите да показват реклами на потребителите на pss.bgвъз основа на посещенията им на сайта и/или на други сайтове в интернет. Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ на DoubleClick за рекламирането въз основа на интереси, като посетят този линк http://www.google.com/privacy_ads.html Рекламният ни партньор е Google Adsense pss.bg няма достъп до или контрол върху тези бисквитки, които се използват от трети лица рекламодатели. Ако желаете да забраните бисквитките, можете да го направите чрез индивидуалните опции на Вашия браузър.

Кандидатстване и рефинансиране на кредит

 

Изберете най-подходящия кредит за Вас със седмични или месечни вноски
Достъпен кредит, за който кандидатствате само срещу лична карта до 3000 лв.

Кандидатствай онлайн сега и ще получиш бърз отговор 

Бърза заявка по телефона: 024479042

 

 

 


 Кредит само срещу лична карта от EasyCredit. Суми до 3000 лв. Без нужда от доказан постоянен доход.
Одобрение само до 20 мин.

 

 


 

Кандидатствай за онлайн кредит от VIVACREDIT на сума между 100 и 5000 лв. на месечни или двуседмични вноски.

 


Кредити до 1 300 лв. без нужда от поръчител. Първият кредит с 0% лихва и 0лв. такса!) Одобрението става в рамките на 20-30 мин.

 


Mоже да заявите сума до 3000 лв. с международна кредитна карта на БЯЛА КАРТА.Предложение от Фератум за сума от 50 до 5000 лв. Гъвкави условия и сравнително лесно одобрение до минути. Възможност за удължаване на срока на заема.

 


Походящ продукт за рефинансиране на лоши кредити. За да вземете сумите от 5 000 до 100 000 лв. вие влизате с гаранция на кредита с недвижим имот или селскостопанска земя.

 


Предложение за кредит  до 1500 лв. от  SmileCredit. Първи безлихвен заем! Изцяло онлайн и одобрение само до 20 мин. Денонощно работно време.