Рефинансирай умно и лесно

RE FINANCE

Ипотечни кредитиОнлайн кредити

КАКВО Е РЕФИНАНСИРАНЕ

рефинансиране на кредитПозната ли ви е историята, в която сте изтеглили потребителски кредит, след това сте изпаднали в затруднение да го връщате и след известно време сте влезнали в ЦКР. По-късно сте решили да изтеглите друг кредит, чрез който да рефинансирате онзи, който ви е докарал до лошо досие в БНБ и да започнете на чисто.
Това е една история, която се повтаря при много хора и ако питате дали е възможно да ви се доверят отново за рефинанс – отговорът е да.
За съжаление икономическото състояние в страната ни не е добро и много хора изпадат в неволя. Когато вземат заема си имат стабилна позиция, работа, добро здраве и т.н., но тъй като сроковете за погасяване не са малки, не може да се гарантира, че човек винаги ще бъде добре. Случва се да бъде уволнен, да се влоши здравето му и той да не бъде годен да изплаща заема си в посочените срокове. По неволя се превръща в лош платец. За щастие политиката на кредитирането в институциите е в състояние да разбере това и да се съобрази с него. Така те създават опциите са сливане на кредити и рефинансиране.
Рефинансирането на кредити е процес, който има резултат и е умно изигран ход, само, ако новият ни кредит е получен при изгодни условия. Това означава, че внимателно трябва да сме проучили пазара и офертите, да сме ги сравнили като условия, лихви и т.н. и да изберем най-изгодното.

Трябва да имате отговор на въпроса колко точно пари ще ви трябват и след това да пресметнете какво ще бъде оскъпяването на този кредит при поисканата от вас сума. Добре е да държите в договора да няма условие, което ви задължава да заплатите неустойка, ако предсрочно върнете сумата. Също така бъдете внимателни за допълнителните такси, които се начисляват и допълнително утежняват сумата.
Идеята на рефинанса е да направи условията по-изгодни и да намали разходите ви. Той може да се осъществи както в същата банка, от която е теглен заема, така и от друга институция.Авто кредити

Кредит за покупка на автомобил

Какво представлява този вид кредит? От името се подразбира, че се осъществява придобиване на автомобил, без значение дали той е лек или товарен. Гореспоменатият автомобил остава собственост на фирмата, която отпуска този лизинг до момента на изплащането му. След като е погасен автомобилът е изцяло собственост на потребителя.

Този вид кредити са предназначени единствено и само за закупуване на автомобил. Тук идва моментът да споменем, че видовете са два. Първият отговаря за покупка на нова кола, а вторият за покупка на старо. Доброто в случая е, че повечето фирми не изискват от вас да обезпечите кредита си, т.е. не са ви нужни физически лица за поръчители. Уловката е, че обезпечението е самият автомобил.
Основен въпрос при кредитирането е този за лихвата. Истината е, че при авто кредитите тя се променя. Както при всички останали такива тя зависи от надбавката, която е фиксирана към него, пазарен индекс или пък референтен лихвен процент. Последният всъщност е пазарен индекс, като може да бъде  LIBOR, SOFIBOR и др., а в някои случаи е индикатор, който е сформиран от БНБ.

Много често задаван въпрос е дали кредиторите отпускат цялата сума, на която е оценен автомобила. Отговорът е относителен. Ако се възползвате от авто кредит, то ще получите цялата сума. Онези компании, които продават автомобили на лизинг, често изискват процент (5 или 10) от сумата, която потребителят да заплати първоначално.

Разходи свързани с закупуването на автомобил чрез кредит или лизинг са такива като при обичайните кредити. Може да съществува такса за разглеждане на документи, която се плаща само веднъж. От друга страна, ако поддържате разплащателна сметка, то ще се наложи да похарчите пари за поддръжката ѝ и на последно място решението по оценка на риска.
Ако сте решили да закупувате автомобил на лизинг е добре да знаете, че едно от условията е да имате „Авто каско” застраховка. Тя е за ваша сметка и разбира се в интерес на компанията.

Пари срещу недвижим имот/жилище

Kредит срещу залог на недвижим имот

рефинансиране на кредитИмате недвижимо имущество, но ви трябват пари? Това което можете да направите е да заложите вашето недвижимо имущество за да вземете кредит. Или да заложите част от него и в замяна да получите сумата на която е оценена тази част. Това са така наречените ипотечни кредити и те са на пазара от дълги години, много хора, които отговарят на изискванията, са се възползвали от тях. Така че кредит срещу имущество е нещо нормално.


Кредитния пазар в днешно време е изключително разнообразен, за разлика от периода преди десетилетие, когато имаше Световна финансова криза. В наши дни може да се вземе ипотечен кредит от банки и от компании за кредити. Всичките мога да ви дадат пари, ако заложите някакъв недвижим имот. Обаче ще трябва да докажете, че притежавате имота с необходимата документация.

Ако притежавате идеална част от някакъв апартамент например, също е възможно, не е задължително да сте собственик на цялото застроено помещение. Възможно е да имате някаква земя на която искате да строите или пък да притежавате цяла сграда пълна с офиси, търговски площи или гаражи. Проучете пазара преди да предприемете стъпката да залагате каквото и да било недвижимо имущество. Когато намерите най-добрия ипотечен кредит чак тогава действайте.
Ипотечните кредити сами по себе си представляват пари срещу залог на  недвижимо имущество. Тяхната реализация в повечето случаи е по-успешна от един потребителски кредит например. Лихвите по ипотечните кредити са по-ниски, защото вие обезпечавате кредита с недвижим имот. Освен това имате по-голям срок за парите, както и за по-големи кредити.

Така че прибягвайте до ипотечните кредити само, ако наистина се нуждаете от големи суми пари и имате изгодни условия по кредита, само тогава си струва да се реализира един ипотечен кредит.

Държава все повече се опитва да регулира ипотечните кредити. Тя опитва да постави гаранции като измисля нови закони за тази цел. Оценителите които оценяват имотите към банките, вече са независими от тях. Освен това задължение на банките е да уведомят потребителите при промяна на лихвените проценти. Ако не сте открили точната банка винаги можете да се обърнете към компания за кредити и ако условията ви устройват, да вземете ипотечен кредит от там.

 

 

 

 

VIVACREDIT
Кандидатствай за изгоден онлайн кредит от VIVACREDIT на сума между 100 и 5000 лв. на месечни или двуседмични вноски.

ГПР (Годишен процент на разходите) в този пример е 49.33%, а ГФЛП (Годишен фиксиран лихвен процент) е в размер на 40.32%

 

ТИПИЧЕН ПРИМЕР ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР (Годишен процент на разходите) в този пример е 49.33%, а ГФЛП (Годишен фиксиран лихвен процент) е в размер на 40.32%.

 

Обединяване на кредити / консолидация и рефинансиране на кредит
Обединяване на кредити без поръчител

рефинансиране на кредитМного неприятен момент е, когато имате няколко кредита и всеки месец трябва да мислите къде, колко пари да върнете. Случва се, наред с другите ежедневни задължения, да забравите падежната дата и да не спазите плащането си. Започват да ви звънят, да ви търсят и да трупате досие като нелоялен клиент. Отделно всеки от кредитите има своя лихва и процент на оскъпяване, което буквално ви съдира кожата.

Тези ситуации се случват на потребителите и затова банковите и небанковите институции са измислили услугата консолидация. При нея всички кредити се обединяват под съвършено нов договор с нови условия. Целта е той да бъде по-изгоден и общата му лихва да е по-ниска от тази събрана между всички.

обединяване на кредити без поръчител
Идеята на тази услуга е, че вие ще изтеглите нов заем, който да е по-голям и да покрие всичките ви други задължения. В най-честите варианти месечните му вноски са по-ниски от това, което ще сте плащали преди, а годишният процент на разходите също се явява по-малък. На прост език казано, погледнато в перспектива, ще спестите много пари, ако постъпите именно така. Става въпрос за обединяване на краткосрочни заеми, потребителски такива или обикновени кредитни карти.

Съблюдавайте правилата в договорите. Както многократно сте чували има много скрити клаузи, на които може да не обърнете внимание и после да бъдете изненадани от таксите, които са се включвали в тях. Затова най-добрият вариант е да имате финансов съветник, който разбира от тези неща и ще ви предпази от „подхлъзване”.

Поглеждайки разумно на ситуацията, всеки ще види ползата от рефинанс на заемите и идеята за консолидация. Хубаво е да знаете, че независимо дали сте ги избрали е важно заемът да се плаща в кратък срок. Причината е проста, дългото време на връщане на парите, означава повече лихви, по-голямо оскъпяване и това не е във ваша полза.
обединяване на кредити без поръчител

Рефинансиране на лош кредит

Рефинансиране или обединяване  на лоши кредити

рефинансиране на кредитЧовек никога не знае в кой момент, ще се окаже че има нужда от пари. Понякога нещата не са толкова належащи, но парите ни трябват. В България има голям избор от видовете кредити и всеки човек може да се насочи към някоя услуга, за да реши финансовите си проблеми. Общото при всички видове кредити, е че се начислява определена лихва. Потребителските и ипотечните кредити като вид услуга, се търсят от доста хора, при тях  срок на погасяване е значително по-голям. На много хора тези кредити им натежават след време. Рефинансирането е решение на проблема. Благодарение на него можете да заличите стария заем, като същевременно избягвате риска да натрупате лоша кредитна история. Всеки нов кредит си струва, ако е с по-изгодни условия от стария.

Вашата кредитна история е от значение за това дали ще ви бъде отпуснат кредит. Затова се опитайте да я запазите чиста. Ако не сте успeли но искате нов кредит, тогава банките ще имат някой рестрикции спрямо вас.
Когато кандидатствате за нов заем, банките ще ви подложат на проверка. За тях е важно да разберат  дали сте били изряден платец някога. Това значи да сте плащали навреме вашите вноски. Също така това да е било вършено в определените по договор срокове. Всяко ваше закъснение в миналото или неплащане на някоя сметка, автоматично ви вкарва в черния списък. Така банката гледа на вас като на рисков клиент.

Ще можете да рефинансирате, банката ще се съгласи. Но условията няма да бъдат благоприятни. И то точно заради това, че вие сте рисков клиент. Най-вероятно ще имате по-висока лихва. Това ще направи целия кредит доста по-скъп, а причината ще бъде във вашата лоша кредитна история. Ето защо е добре никога да не закъснявате с плащанията на вноските.

Рефинансирането почти винаги е възможно. Стремете се обаче към максимално добри условия. Бъдете сигурни че всичко е обмислено и чак тогава предприемайте нещо. Една консултация с експерт винаги е добре дошла.
 

 

 

 

 

Кредит до 5000 лева

При нужда от кредит до 5000 лева

Според специалисти, българите в най-голям процент теглят кредити, чиито суми са до 5000 лв. Ако и вие имате нужда от сума, която отговаря на посочената и се чудите коя институция да изберете, продължавайте да четете статията. Тук ще ви представим онези институции на българския финансов пазар, които са най-удовлетворителни откъм време ( кандидатстване, одобрение, получаване на пари), улеснен процес и най-вече без излишни бумащини. В повечето от тях е нужно да представите само лична карта, без да водите човек за поръчител и без да чакате много време преди да разберете отговора от банката. Това дали сте одобрен, разбирате почти на мига, а сумата може да получите до края му.
КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА

Ferratum

Политиката им е следната: сумите, които предлагат варират по скалата от 50 до 5000 лв. Кандидатстването става по лесен начин чрез апликация, използвайки Интернет. Още същия ден получавате отговор, заедно с вашите при, при одобрение. Имате възможност да вкарате предварително цялата сума по кредита при желание от ваша страна. Хубавото тук е, че ако го направите лихвата, която ще платите е само за периода, който сте използвали, т.е. в който сте изплащали.

Профи Кредит

Екипите, с които работи институцията и като цяло политиката ѝ е в полза на клиента. Тук се има предвид, че се проявява разбирателство и съчувствие към онези хора, които остават безработни или са изправени пред дадена житейска трудност като болест, смърт и т.н. В такива случаи се изработват нови варианти, в които вноската може да се отложи във времето или пък да се намали. Може да посетите както офисите, така и да попълните онлайн заявка, в която да заявите  за каква сума е искането ви (от 100 до 5000 лв.), Процесът от кандидатстването до получаването на парите е много кратък, в рамките на деня, което допълнително улеснява потребителя. Тук отново ще ви бъде нужен само документ за самоличност.

Овъргаз Капитал

Тук процедурата тече само електронно. Чрез Интернет се изпращат нужните данни за кандидатстване, а одобрението става до минути. По-различното е, че може да поискате сума до 7000 лв. при по-голяма нужда. Възможността за рефинансиране на стара дължима сума също е сред опциите на институцията.
КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА

 

 

 

 

 

Кредит за хора без работа

Отпускат ли се онлайн кредити за безработни?

рефинансиране на кредитШирокоразпространено е мнението у нас, че на хората без работа не се отпускат заеми. Предвид състоянието, в което се намираме и безработицата в цялата страна, това вече не е така и промяната е факт. Кредитните институции, адаптирайки се към условията, са започнали да се притичат на помощ на нуждаещите се, в лицето на безработните. В банките документите и изискванията не са малки, като например да докажете ежемесечни доходи, чрез договор от работа, обезпечение или поръчител. Когато не отговаряш на някои от изискванията, се смяташ за ненадежден. Заради тези условия се раждат и институциите за онлайн кредити. Те са отлична възможност за онези, които имат проблеми с одобрението в банките. Политиката им е много по-гъвката, а процесът е лесен . Документите в повечето случаи изискват само една лична карта, без да имаш човек за гаранция или други излишни неща.

БЪРЗ КРЕДИТ ЗА ХОРА БЕЗ РАБОТАБЪРЗ КРЕДИТ ЗА ХОРА БЕЗ РАБОТААко сте безработен и имате нужда спешно от пари, които са неголяма сума, то онлайн кредити са вашето решение. Носете документ за самоличност, трябва да сте над 18 години и да сте гражданин на България. Също така е добре осигурителният ви стаж да е непрекъснат, а във ваша полза ще е чистото кредитно минало. Без други заеми, нередовни плащания, лошо ЦКР и т.н.

Може да попълните своята кандидатура дори без да напускате дома, благодарение на интернет. Отговорът ще получите много скоро, а парите можете да усвоите до края на деня. Тези заеми са измислени в услуга на онези, на които са възникнали неочаквани разходи, сметки и т.н., които не изискват голяма сума.

Освен безработните, в затруднено положение се оказват и хората, които нямат фиксирана месечна заплата, а работят на частна практика, а също и младите майки, които са в период на майчинство. Според статистиката тези групи хора по-често се случва да се възползват от услугите на кредитните институции.
БЪРЗ КРЕДИТ ЗА ХОРА БЕЗ РАБОТА

Как да получим заем до аванс ?
рефинансиране на кредитКакво представляват кредитите до аванс? Някой фирми отпускат пари назаем, докато работодателят не ви плати заплатата. Тази услуга е доста популярна напоследък и много хора се възползват от нея. Фирмите за онлайн кредити предлагат заем до аванс. По този начин хора изпаднали във финансова беда, могат да вземат свежи пари, с които да решат проблемите си незабавно. Ако сте свършили парите, а трябва да купите нещо, не се колебайте да кандидатствате за такъв кредит. Фирмите за кадети имат ясна политика. Договорите са написани възможно най-ясно и никой няма да тръгне да ви лъже или мами.


Кредит до аванс е услуга, която Ви дава веднага готова сума пари. Тук ще избегнете трудовите процедури, които ги има при банките например. Фирмите за кредити отдавна са опростили нещата и затова са толкова харесвания. Няма как да изтеглите например 20000 лв, но пък и няма големи изисквания за да ви одобрят за кредит. Може дори да се разминете с лихвата, ако вземете кредит и го върнете наведнъж в даден момент. Другия вариант е да си изплащате месечните вноски докато свърши срока на кредита. Размерите на тези кредити биват най-често от 100 до 2000 лв.

Условията навсякъде са различни. Различни са и сроковете, за които трябва да погасите взетия заем.
Заем до ванс означава, че вие връщате парите, веднага след аванса си и то без лихва. Ако закъснеете със срока обаче ще ви бъде начислена такава. Когато вземете например 200 лв и ги върнете в уговорения 15-дневен срок, ще трябва да върнете 200 лв и нито стотинка повече.

Закъснеете ли обаче със срока, ще имате лихва.

Вариантите да вземете кредит до аванс са няколко – по интернет, по телефона, на място в офиса на фирмата. Поръчител и извлечения за доходите най-вероятно няма да ви трябват. Носете си лична карта и малко търпение. Кредит до заплата е добър вариант да спасим положението в трудни моменти.

Ипотечен кредит за покупка на апартамент

Кредит срещу ипотека на жилище

рефинансиране на кредитЦелта на един ипотечен кредит почти винаги е покупка на ново жилище. За да вземете кредита обаче, вие трябва да направите ипотека. Тоест да гарантирате за заема с някакъв недвижим имот. Имайте предвид, че много важно за лихвата е какъв ще бъде този имот. Като цяло банките приемат почти всякакви недвижими имоти като залог. Но в колкото по-добро състояние е имота, толкова по-изгоден ще бъде кредита. Ако притежавате къща, работно ателие, гараж, апартамент или някакъв друг недвижим имот, винаги можете да го ипотекирате.


В зависимост от вашите цели банката ще прецени как точно да обезпечи кредита. Много вероятно е като обезпечение да послужи новият имот, който искате да придобиете. Трябва да знаете обаче, че не можете да разчитате на голяма сума пари, ако имота ви е в лошо състояние. Също така ако искате по-голям кредит, банката може да не се задоволи с един имот, а с няколко.

Има няколко фактора, които определят размера на кредита и това за какъв срок ще го върнете.

От първостепенна важност е как ще бъде оценен вашия недвижим имот и на какви процентни нива ще се спре банката. Всяка банка има обучени оценители, които на място оценяват имотите. Другият важен фактор са вашите доходи. Много банки ще ви дадат кредит и без да имате сигурни доходи, но лихвите тогава ще бъдат по-високи. Имайте предвид, че някои банки имат граница, която не могат да прескочат, когато отпускат кредит.
Ипотечните кредити, както и повечето кредит,и се погасяват всеки месец на равни суми. Ако в даден момент имате достатъчно пари и желаете да погасите вашия кредит преди да изтече договора, най-вероятно ще имате някаква наказателна такса. За да усвоите един ипотечен кредит е необходимо да имате банкова сметка и по възможност тя да бъде в банката, от която взимате кредита.

В днешно време почти всички банки имат интернет платформи и оттам лесно можете да заявите кредита. Така спестявате време да обикаляте и да търсите най-изгодната оферта.

 

 

 

Кандидатстване и рефинансиране на бърз кредит