Monthly Archives: октомври 2021

След колко време мога да рефинансира кредит

След колко време да рефинансирам кредит Рефинансирането на заем е приложимо за ипотечен дълг, кредитни карти, заеми за автомобили и потребителски заеми. В редица банки можете дори да регистрирате отново дълг по дебитни карти с овърдрафт.