Monthly Archives: декември 2020

Кредити за нередовни платци

Рефинансиране на нередовни кредити   Съществуват някои финансови организации, които предлагат небанкови кредити за пенсионери и неплатежоспособни лица в България. Знаем, че трябва да стигнем до края на месеца и да не харчим заплатата си с бързи темпове, защото това неминуемо ще доведе до затруднено финансово положение и ще ни се наложи да търсим пари […]