Monthly Archives: ноември 2020

Кредит за рефинансиране на задължения

Търсите кредити за рефинансиране на стари задължения към други кредитори! Ако сте изпаднали в затруднение да изплащате настоящите си кредити, може да помислите за така нареченото рефинансиране. За какво точно става въпрос? Най-общо казано се касае за теглене на нов кредит, чиято сума напълно покрива изплащането на един или няколко стари. Но нека да разгледаме […]